Informace o zpracování osobních údajů

S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů a na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) správce údajů společnost Evropský investiční holding a.s., provozovatel hotelu SAVOY PRAGUE, poskytuje Vám jako subjektu údajů informace o jejich zpracování a poučení o Vašich právech.

Správcem osobních údajů je společnost Evropský investiční holding a.s., se sídlem Praha 1, Keplerova 6,8/218, 118 00, IČO: 0054 7875, DIČ: CZ 0054 7875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1950, e-mailová adresa [email protected].

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste byli informováni. To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám své osobní údaje sdělili. Prostřednictvím našich stránek máte možnost nám osobní údaje sdělit následujícími způsoby:

Rezervační formulář hotelového pokoje

Prostřednictvím rezervačního formuláře hotelového pokoje máte možnost si zarezervovat u nás hotelový pokoj. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Rezervace hotelového pokoje

Jméno, příjmení, adresa, země původu, emailový kontakt, telefonní kontakt, platební údaje

Nezbytnost pro splnění smlouvy, plnění právní povinnosti

Zasílání nabídky služeb naší společnosti

Jméno, příjmení, emailový kontakt, telefonní kontakt,

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti


Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni pro Vás zarezervovat hotelový pokoj.

Vedle toho zpracováváme Vaše osobní údaje zadané v rámci rezervačního formuláře k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše produkty podobné těm, které jste si od nás koupili. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku, na základě které, ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).

Rezervační formulář místa v restauraci

Prostřednictvím rezervačního formuláře máte možnost si u nás zarezervovat stůl v restauraci. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Rezervace stolu v restauraci

Jméno, příjmení, emailový kontakt, telefonní kontakt,

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Zasílání nabídky služeb naší společnosti

Jméno, příjmení, emailový kontakt, telefonní kontakt,

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti


Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni pro Vás zarezervovat stůl v hotelové restauraci.

Vedle toho zpracováváme Vaše osobní údaje zadané v rámci rezervačního formuláře k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše produkty podobné těm, které jste si od nás koupili. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku, na základě které, ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).

Formulář „Zůstaňte s námi ve spojení“

Prostřednictvím formuláře máte možnost uvést svoje osobní údaje, které slouží pro zasílání newsletteru s nabídkami. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Zasílání newsletteru s nabídkami

Emailový kontakt

Oprávněný zájem na komunikaci s potencionálními klienty, klienty či budoucími klienty


Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám zasílat newsletter s nabídkami. Smlouva mezi adresátem newsletteru a hotelem spočívá v poskytnutí kontaktních údajů adresátem newsletteru, hotel se zavazuje na jeho emailový kontakt zasílat slevové nabídky.

Formulář „Dejte nám vědět“

Prostřednictvím formuláře máte možnost uvést svoje osobní údaje, které slouží pro vyřešení položeného dotazu, žádosti či stížnosti. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Kontaktování klienta pro vyřízení jeho dotazu, žádosti či stížnosti

Jméno, příjmení, telefonní číslo

Oprávněný zájem na komunikaci s potencionálními klienty, klienty či budoucími klienty


Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vás kontaktovat.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat maximálně po dobu 10 let od Vaší registrace, případně posledního přihlášení. Pokud požádáte o výmaz Vašich osobních údajů, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje ještě po dobu 3 lez na základě oprávněného zájmu.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)

V současné době využíváme poskytovatele softwarového řešení, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.

Osoba zajišťující rozesílání emailů

Může dojít k tomu, že rozesíláním e-mailů pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaši emailovou adresu.

Osoba spravující rezervační systém

V současné době využíváme poskytovatele rezervačního systému, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.

Orgány státní správy či samosprávy

Zákonné důvody


Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

Poučení o právech subjektu údajů

Aktualizováno dne: 17. 5. 2018