Historie

HISTORIE HOTELU SAVOY

Hotel Savoy je zajímavý nejen svojí architekturou, ale i lokalitou na které se nachází. Hotel stojí téměř na hranici Hradčan, poblíž hradeb, které zde probíhaly.

Samotná ulice vznikla roku 1901 a jméno dostala podle slavného matematika a astronoma Johannese  Keplera (1571 - 1630). V architektuře této ulice se mísí pozdní historismus se secesí. Secesní průčelí hotelu o deseti okenních osách zvýrazňují tři vystupující arkýře zakončené štíty.

Novostavba podle plánů architekta Jaroslava Benedikta byla povolena 21. března 1911 a kolaudace se konala 14. listopadu téhož roku. Původně šlo o trojtaktový dům s výčepem, restaurací a kavárnou v přízemí, v patrech s hostinskými pokoji. Roku 1914 bylo v přízemním sále zřízeno kino podle plánů mistra Josefa Všetečky, upravované znovu v roce 1920 podle návrhu Rudolfa Š. Svobody. 

Roku 1920 kupují hotel od Ústřední jednoty hospodářských družstev Alfréd a Marie Gráfovi, jedni z předních českých hoteliérů. Ředitelem hotelu se stává Jan Gráf, bratr Alfréda Gráfa.

Kino Savoy je v první polovině 20. let 20. století několikrát pochvalně zmíněno mezi vzornými pražskými kiny, které nehrají jen zahraniční repertoár, ale uvádějí i filmy české. Provoz kina je ukončen roku 1926, kdy se chystaly, ale neuskutečnily podstatné úpravy domu podle návrhu Františka Troníčka (včetně nástavby podkroví a novoklasicistního řešení fasády místo secesní).

Cesty bratrů Gráfových se v roce 1931 rozešly a v pozdějších letech začal hotel pozvolna chátrat, jak je patrné z písně Oldřicha Janoty, která byla součástí nevydaného LP z roku 1982.

Roku 1992 kupuje hotel Evropský investiční holding a dochází k udělení souhlasu s demolicí objektu, s výhradou zachování původního průčelí. Následnou novostavbu podle návrhu J. Laurina ukončila kolaudace 20. dubna 1996.